Nový
Vizuální vyhledávání
Vyfoťte nebo nahrajte obrázek a najděte podobné koberce

Care & Fair

Společnost RugVista je hrdým členem společenství CARE & FAIR, evropské iniciativy výrobců a obchodníků s koberci.

Iniciativa CARE & FAIR založená v září 1994 sociálně angažovanými obchodníky s koberci si klade za cíl umožnit pravidelnou školní docházku dětem vazačů koberců, poskytnout ženám příležitost naučit se číst a psát a poskytovat bezplatnou zdravotní péči pro celou rodinu.

Care & Fair

Jako člen iniciativy CARE & FAIR pomáhá společnost RugVista v boji proti nelegální dětské práci a také v zlepšování životních podmínek vazačů koberců a jejich rodin v Indii a Pákistánu.

Od roku 2002 je ženám z rodin vazačů koberců nabízena možnost naučit se základní dovednosti ve čtení, psaní a matematice prostřednictvím Programu pro posílení postavení žen, který je také aktivně podporován iniciativou CARE & FAIR. Kromě akademických dovedností se ženy učí, jak šít, což jim umožňuje vytvářet zboží, které se prodává na místních trzích, nebo je mohou využívat doma.

Care & Fair

V současné době podporuje iniciativa CARE & FAIR v Indii a Pákistánu 10 škol, 6 center vzdělávání dospělých a 3 zdravotnická střediska.

Jsme nadšeni a hrdí na to, že jsme součástí iniciativy CARE & FAIR, a co je nejdůležitější, že pomáháme tvořit lepší životní podmínky pro zúčastněné rodiny.

O CARE & FAIR se dozvíte více.